Belysning på kontoret

God belysning har en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet. Lyset bør tilpasses til både arbejdets art og den enkelte persons behov, fx har ældre medarbejdere behov for mere lys.

Dårlige lysforhold kan medføre uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, træthed og hovedpine og kan give gener for medarbejderen og derved nedsætte effektiviteten og produktiviteten.

Dagslys er det bedste arbejdslys, men hvor det ikke er tilstrækkeligt, bør der suppleres med kunstig almenbelysning og punktbelysning. Hvis største delen af arbejdet på kontoret foregår ved en computerskærm, skal man være ekstra opmærksom.

For at undgå gener fra belysningen skal der være fokus på:

  • Blænding
  • Refleksioner
  • Kontrastforhold
  • Variation
  • Styring

Vi har et bredt udvalg af belysning til kontoret, loungområdet og kantinen. Her på siden ses et udsnit af lamper. Få uforpligtende rådgivning af vores indretningskonsulenter, der har mere end 20 års erfaring med kontorindretning.

Energibesparelser

Energibesparelser skal altid planlægges, så besparelserne ikke medfører forringet kvalitet af belysningen. Et optimalt lysstyringssystem kan give en energibesparelse på helt op til 70%, hvis der benyttes elektronisk reaktor (HF). Bevægelsesdetektorer og dagslysstyring vil kunne give yderligere besparelser.

Se et udsnit af vores lamper:

Læs mere om ergonomi her