Privatpolitik for M OFFICE A/S

 www.moffice.dk

24. maj 2018

Til dig der er registreret hos M OFFICE APS

Fra den 25. maj 2018 får den nye databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april ) virkning i EU. Samme dag træder den nye databeskyttelseslov (Lov nr. 502 af 23. maj 2018) i kraft. Formålet med den nye persondatalovgivning er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger. Persondatalovgivningen er relevant for dig, hvis du tidligere har afgivet personlige oplysninger til M OFFICE APS.

Oplysninger om enkeltmandsejede virksomheder betragtes også som personoplysninger. M OFFICE APS registrerer ikke om virksomheder er enkeltmandsejede, vi har derfor valgt at give denne orientering til virksomheder, som er registreret hos os.

De oplysninger vi skal give er følgende:

1 Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

M OFFICE APS er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

M OFFICE APS
Walgerholm 1
3500  Værløse

Tlf. 44 700 840
www.moffice.dk

CVRnr.: 32477534

2 Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

• På e-mail: pl@moffice.dk
• På telefon: 25 23 14 85
• Ved brev: M OFFICE APS, Walgerholm 1, 3500 Værløse, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

3 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

M OFFICE APS er forhandler af kontormøbler, som importerer, sælger og distribuerer kontormøbler i Danmark. Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde vores forpligtelser. Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

• ordrehåndtering og levering af varer
• udstedelse af følgesedler og fakturaer, samt registrering af disse til brug for vores forpligtelser til SKAT.
• udsendelse af nyhedsbreve

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den til enhver tid gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov.

4 Kategorier af personoplysninger

Vi behandler primært følgende kategorier af personoplysninger:

  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • e-mail
  • CVR-nummer
  • domænenavn
  • fakturanumre
  • kreditnotanumre

5 Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver kun personoplysninger til andre parter, hvis vi er forpligtet til dette i henhold til lovgivningen.

6 Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi indsamler personoplysninger, når du oprettes som kunde hos os og løbende opdaterer os med dine personoplysninger.

7 Opbevaring af dine personoplysninger

Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af disse, under hensyntagen til overholdelse af arkivreglerne. Vi gennemgår periodisk vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

8 Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9 Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Med venlig hilsen
M OFFICE APS
Per Hagen Laustsen