Rumas – Base Skranke – Skranke – Skranker – Reception -3

Base-Reception - skranke - desk – kontor