Rumas – Base Skranke – Skranke – Skranker – Reception

Base-Reception - skranke - desk – kontor